Oshkosh High School Invitational - Girls Large Schools 2016

Oshkosh, WI
Hosted by Oshkosh North